Home

Myselfness

 

 

Mezelf zijn

 

 

 

 

Ieder van ons heeft een onuitputtelijke bron van talenten, mogelijkheden en potentieel in zich.

 

Door negatieve levenservaringen, opgelopen kwetsuren, angsten…kan de toegang tot die innerlijke kracht verstoord worden.

 

Myselfness heeft als doel blokkades of hindernissen op je pad, onderweg naar binnen toe op te heffen, zodat je pure energie terug kan stromen.

 

Wanneer zelfliefde toeneemt, groeit zelfvertrouwen, (her)ontdek je vaardigheden, stroomt het leven…en surf je mee op de golven die komen en gaan.

 

Geen groter geschenk aan jezelf en je omgeving (partner, kinderen, vrienden, familie, collega’s) dan jezelf graag zien.

 

Wie mild is voor zichzelf is mild voor een ander…

 

 

 

Kindercoaching

 

 

Het doel van kindercoaching is om kinderen de kracht in zichzelf te laten ontdekken en hen vaardigheden aan te leren om deze te benutten op hun levenspad.

We willen kinderen bewust maken van zichzelf, hun unieke zijn, hun talenten, kwaliteiten en krachten. Hindernissen op hun pad beschouwen we niet als problemen maar als groeikansen, we dagen hen uit hun potentieel te benutten en te groeien in hun bekwaamheden.

Vanuit de basisgedachte van acceptatie.

 

Een kindercoach werkt oplossingsgericht via gesprekken, creatieve technieken, visualisaties, beweging ea. Zowel kinderen en/ of ouders worden op deze manier uitgenodigd de kracht in henzelf aan te boren.

 

 

 

Begeleiding

voor volwassenen

 

Myselfness heeft tot doel je te herinneren wie je werkelijk bent zodat je je ware zijn kan leven...

 

Hoe gaan we te werk?

Er kan gewerkt worden via begeleidingsgesprekken, creatieve technieken (schilderen, vision board…) meditatie technieken, affirmaties, visualisaties, relaxatie, opstellingen, Mindfulness (8 weken training) zie link zowel in groep als individueel.

Maar er wordt vooral op maat gewerkt…wat sluit op dit moment het meeste/beste bij je aan?

Waar heb jij hier en nu behoefte aan? Wat past bij jou?

Jij bepaalt via welke vorm en op welke tempo we op weg gaan.

Op welke manier je die blinkende diamant in jezelf wil/kan laten schitteren…

 

 

 

Mindful

ouderschap

 

Mindful ouderschap wil de mindfulness basishouding en principes in de opvoeding introduceren.

Het heel bewust aandacht schenken aan hetgeen je kind doet en zegt (in het NU moment) zonder oordeel of vooringenomenheid.

Mindful ouderschap kan zowel kinderen als ouders ten goede komen.

 

Binnen mindful ouderschap staan we eerst stil bij oorzaken van opvoedingsstress,, en op welke manier mindful opvoeden hierbij kan helpen..

We worden ons bewust van wanneer we opvoeden vanuit de automatische piloot, en hoe naar je kind kijken vanuit verwondering en een beginnersgeest een verschil kan maken...We staan stil bij hoe je eigen kindertijd je ouderschap(stijl) kan beïnvloeden...

Met de methodiek van Mindful ouderschap kan er zowel individueel, per ouderpaar of in groep gewerkt worden.

(groepsprogramma wordt later aangeboden)

 

 

 

 

 

 

Het antwoord

is in ieder van ons

reeds aanwezig...

 

Maak het stil...

en luister naar je eigen innerlijke stem